Phát hiện ruồi nhiều lông ở Kenya

ThienNhien.Net – Qua 62 năm nghiên cứu, kể từ lần thu thập được mẫu phẩm đầu tiên của ruồi nhiều lông <i>Mormotomyia hirsuta</i> năm 1948, cuối cùng các nhà khoa học đã phát hiện được loài ruồi này tại một khe đá cao khoảng 20m trong một hang động ở Kenya. Ruồi <i>Mormotomyia hirsuta</i> có chiều dài khoảng 1,27 cm, chân mọc nhiều lông và có hình dáng gần giống loài nhện. Điều đặc biệt là cánh của ruồi <i>Mormotomyia hirsuta</i> không phát triển đầy đủ, vì thế chúng không có khả năng bay, mà di chuyển nhờ đôi chân. Theo TSKH Robert Rand, Trung tâm Sinh lý và Sinh thái học Quốc tế Nairobi, ruồi <i>Mormotomyia hirsuta</i> chỉ tồn tại duy nhất ở châu Phi và là một trong những loài động vật hiếm thấy nhất trên thế giới.