ADB tổ chức Diễn đàn đầu tư khí hậu 2010

ThienNhien.Net – Các chuyên gia khí hậu và quan chức cấp cao của các chính phủ tuần này đã có mặt tại cuộc hội thảo diễn ra ở Philipine để bàn thảo về giải pháp hỗ trợ các nước đang phát triển giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu.


Hội thảo do ngân hàng ADB tổ chức diễn ra từ 15 đến 19 tháng 3 là một cơ hội để nhìn lại hiệu quả hoạt động của Quỹ Đầu tư Khí hậu (CIF) và đẩy mạnh sự tham gia của các nước vào kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quỹ CIF hoạt động với sự bảo trợ của nhiều ngân hàng phát triển đa quốc gia như Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Phát triển châu Phi, Ngân hàng Xây dựng và Phát triển châu Âu, Ngân hàng Phát triển liên Mỹ và Ngân hàng thế giới với mục tiêu cung cấp khoản tài chính tạm thời cho các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong khi Kế hoạch tài chính toàn cầu cho hoạt động này đang được thảo luận.

CIF được tạo ra nhằm giảm sự khác biệt về khả năng tài chính và kiến thức về biến đổi khí hậu giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

Ông Ursula Schaefer-Preuss phó chủ tịch ADB khẳng định, Diễn đàn Đối tác CIF 2010 là một cơ hội quan trọng để đưa ra các giải pháp sau khi COP 15 không thể đạt được thỏa thuận về kế hoạch tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu sau 2012.

CIF được thiết lập năm 2008 và đã tiếp nhận hơn 6 tỷ USD. Quỹ CIF bao gồm Quỹ Công nghệ sạch (CTF) và Quỹ Chiến lược Khí hậu (SCF). Trong đó, CTF tài trợ cho các chương trình chuyển giao công nghệ carbon thấp để giảm khí thải nhà kính. CTF tài trợ cho các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm thúc đẩy các hành động thích ứng thông qua Chương trình Thích nghi Biến đổi khí hậu, tiếp cận các nguồn năng lượng sạch trong chương trình Năng lượng tái tạo và giảm phát thải nhà kính với chương trình Quản lý đầu tư rừng.