Ô nhiễm sông Thị Vải: Giải quyết bồi thường cho dân

ThienNhien.Net – Ngày 27/05, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu UBND các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh làm rõ mức độ thiệt hại do Công ty Vedan và các doanh nghiệp trên lưu vực sông Thị Vải gây ra để giải quyết có lý, có tình yêu cầu bồi thường thiệt hại của người dân, không để vụ việc phát sinh phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng không tốt đến đời sống, sản xuất của người dân, hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện ngay việc chuyển số tiền thu từ xử phạt hành chính, truy thu phí bảo vệ môi trường trốn nộp của Công ty Vedan về Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Thủ tướng cơ bản đồng ý với các nội dung trong báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai về việc kiểm điểm và xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của Công ty Vedan.

Ngày 11/05 vừa qua, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên dẫn đầu đã làm việc với UBND các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan để giải quyết các tồn tại liên quan đến những vi phạm môi trường của Công ty Vedan.

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đánh giá nước sông Thị Vải đang được cải thiện đáng kể, cua, cá đã xuất hiện trở lại, đồng thời khẳng định việc khắc phục của Vedan vẫn được Bộ và địa phương tiếp tục giám sát và kiểm tra chặt chẽ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết về việc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng toàn bộ kinh phí thu được từ xử phạt vi phạm hành chính và truy thu phí bảo vệ môi trường trốn nộp của Vedan về Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để xây dựng và thực hiện đề án khắc phục hậu quả về môi trường, kinh tế – xã hội trên lưu vực sông Thị Vải.