Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam điều tra dân số và nhà ở

ThienNhien.Net – Lần đầu tiên các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc tại Việt Nam sẽ thực hiện chuyến đi phối hợp nhằm hỗ trợ cũng như tham gia giám sát cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009 tại 21 tỉnh, thành phố trên cả nước, bắt đầu từ ngày 01/04/2009.

30 nhân viên từ 4 tổ chức của Liên Hợp Quốc là Quỹ Phát triển Liên Hợp Quốc cho Phụ nữ (UNIFEM), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Tổ chức Tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) sẽ tham gia chuyến đi nhằm tuyên truyền vận động và củng cố hơn nữa tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số, từ đó huy động thêm nỗ lực và nguồn lực từ chính quyền các cấp giúp đảm bảo chất lượng và sự thành công của cuộc Tổng điều tra.

Ông John Hendra, Điều phối viên thường trực Liên Hợp Quốc, cho biết “hỗ trợ cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 là một ưu tiên then chốt của Liên Hợp Quốc vì cuộc điều tra sẽ cung cấp cho Chính phủ Việt Nam những thông tin cần thiết giúp quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cho 10 năm tiếp theo được vững mạnh hơn”.

Trong số các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, UNFPA đóng vai trò chính trong quá trình hỗ trợ Tổng điều tra. UNFPA tham gia vào toàn bộ quá trình lập kế hoạch, thiết kế câu hỏi, thí điểm, tổng duyệt, tập huấn, giám sát và chiến dịch truyền thông cho tổng điều tra. Ngay sau khi cuộc Tổng điều tra kết thúc, UNFPA sẽ hỗ trợ phân tích và công bố số liệu điều tra.

Ông Bruce Campbell, Đại Diện UNFPA cho biết, cuộc Tổng điều tra năm nay sẽ cung cấp các thông tin và số liệu chính giúp Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam tốt hơn trong việc thiết kế và thực hiện các chương trình phát triển.

Tổng kinh phí cho Tổng điều tra lần này là khoảng 33 triệu USD, trong đó ngân sách Nhà nước đóng góp 30 triệu USD và UNFPA hỗ trợ 3 triệu USD.

Ông Bruce Campbell cho biết thêm, chi phí điều tra trên đầu người dân của Việt Nam thấp hơn rất nhiều so với một số nước trong khu vực.

Số liệu thu thập được từ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 sẽ rất quan trọng trong việc đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2001-2010, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020. Bên cạnh đó, Tổng điều tra sẽ cung cấp các thông tin hữu ích cho quá trình giám sát việc thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc.

Kết quả điều tra dân số và nhà ở 2009 sẽ được công bố vào quý III/2010. Kể từ năm 1975 đến nay, Việt Nam đã tiến hành ba cuộc Tổng điều tra dân số trên phạm vi cả nước vào năm 1979, 1989 và 1999.