Trồng mới 5 triệu ha rừng là chỉ tiêu pháp lệnh

Trồng mới 5 triệu ha rừng, các cấp ngành, địa phương cần chấp hành trên tinh thần coi các chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao là chỉ tiêu pháp lệnh phải phấn đấu hoàn thành.

Ngày 30/07, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các Bộ liên quan kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, chỉ đạo một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện chủ trương lớn này trong thời gian tới.

Thực hiện Nghị quyết số 73/2006/QH11 của Quốc hội về việc triển khai Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2006 – 2010, thời gian qua trung bình mỗi năm cả nước thực hiện khoán quản lý được 2,3 triệu ha, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh hơn 1 triệu ha, trồng mới 581.219 ha với vốn thực hiện đạt trung bình 4.921,7 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng cũng còn những tồn tại nhất định. Đa số các khu rừng phòng hộ vẫn chưa có khả năng cho người nhận khoán hưởng lợi từ rừng ngoài số tiền khoán của Nhà nước. Nhiều diện tích đã quá thời gian khoán bảo vệ rừng những vẫn chưa tiến hành giao cho các hộ gia đình để bảo vệ và hưởng lợi lâu dài từ rừng. Việc trồng rừng sản xuất đang gặp khó khăn do quỹ đất manh mún. Mất cân đối giữa trồng mới rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Một số nơi, tình trạng khai thác rừng trái phép, cháy rừng, phá rừng để chuyển mục đích vẫn diễn ra phức tạp do tình trạng di cư tự do, phá rừng để trồng cây công nghiệp hoặc sang nhượng trái phép,…

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, để hoàn thành chương trình quốc gia đồng thời cũng lànhiệm vụ chính trị trồng mới 5 triệu ha rừng, các cấp ngành, địa phương cần chấp hành trên tinh thần coi các chỉ tiêu kế hoạch trung ương giao là chỉ tiêu pháp lệnh phải phấn đấu hoàn thành, đặc biệt là chỉ tiêu trồng rừng phòng hộ, đặc dụng.

Cần tập trung hoàn thành chỉ tiêu diện tích trồng rừng phòng hộ với việc ưu tiên đầu tư các vùng trọng điểm như ven biển, biên giới, vùng hồ đập lớn. Đồng thời, tiếp tục sắp xếp lại các Lâm trường quốc doanh, thu hồi đất sử dụng kém hiệu quả, đẩy mạnh tiến độ giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp cho các thành phần kinh tế, hộ gia đình và cộng đồng.

Về kỹ thuật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về điều chỉnh cơ cấu mật độ cây trồng phù hợp, đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật, làm tốt công tác quản lý giống, hướng dẫn lâm sinh.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, các địa phương cân đối vốn để tập trung cho các mục tiêu ưu tiên, có thể bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương để tiến hành trồng rừng phòng hộ theo định mức kỹ thuật phù hợp, đồng thời huy động và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia trồng rừng phòng hộ sử dụng định mức vốn ngân sách do Nhà nước./