Ứng dụng công nghệ biogas phát điện

Vài năm gần đây, cùng với việc phát triển những mô hình chăn nuôi theo quy mô lớn, nhiều chủ hộ, trang trại trong cả nước cũng đã đầu tư xây dựng hàng trăm nghìn hầm biogas để tận dụng năng lượng khí sinh học cho đun nấu, thắp sáng, sưởi ấm… và làm giảm ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, nguồn khí gas từ các hầm biogas của các trang trại chăn nuôi lớn đang ngày càng nhiều và việc tận dụng để phát điện đang được các nhà khoa học nghiên cứu ứng dụng.

Theo Viện Khoa học Năng lượng, phát triển công nghệ biogas phát điện phục vụ cho nông thôn, miền núi, hải đảo có ý nghĩa quan trọng không chỉ cấp điện sinh hoạt cho những nơi điện lưới chưa vươn tới mà còn có ý nghĩa lớn về kinh tế và bảo vệ môi trường.

Việc nghiên cứu phát điện bằng biogas đã có một vài nơi làm nhưng mới dừng ở mức độ đơn giản như: mua máy phát điện chạy xăng về và cải tiến bộ chế hoà khí. Nhược điểm của hình thức phát điện này là thiết bị hoạt động không ổn định, chất lượng khí chưa tốt, không có thiết bị lọc H2S… Nước ta hiện vẫn chưa có đơn vị nào nghiên cứu phát triển dạng công nghệ này để phổ biến ứng dụng rộng rãi.

Theo tìm hiểu của Viện Khoa học Năng lượng, hiện nay trên thế giới đã có công nghệ chế tạo máy phát điện biogas công suất từ 500W đến 300kW.

Nhằm phát triển công nghệ điện biogas, Viện Khoa học Năng lượng đã hợp tác với các cơ quan khoa học và công nghệ của Trung Quốc chuyển giao công nghệ điện biogas đồng bộ cho phía Việt Nam và đang tiến tới chế tạo các thiết bị sử dụng biogas tại Việt Nam. Để đánh giá toàn diện về hiệu quả của việc phát triển, Viện đã triển khai ứng dụng công nghệ mới này tại một số mô hình trang trại lớn tại Bình Lục (tỉnh Hà Nam).

Theo đánh giá của Viện Khoa học năng lượng, việc phát triển công nghệ biogas phát điện quy mô nhỏ từ 500W đến 5kW là hợp lý và có tính khả thi cao ở nhiều vùng nông thôn, miền núi, hải đảo của nước ta hiện nay. Đối với các trang trại quy mô lớn có thể lắp hệ thống phát điện biogas từ 10kW đến 50kW hoặc lớn hớn tuỳ tiềm lực kinh tế của từng nơi.

Theo khảo sát, với đa phần các hầm chứa biogas ở nông thôn là loại nhỏ, quy mô gia đình thì việc cấp điện biogas từ 500W đến 1000W là hợp lý và hiệu quả kinh tế hơn. Tuy nhiên, theo đánh giá của Viện, do giá thiết bị của công nghệ này còn cao nên để phát triển công nghệ biogas cho các cho các gia đình ở vùng miền núi, hải đảo cần có sự hỗ trợ của nhà nước, xây dựng mô hình để nhân ra diện rộng.