Hội thảo “Du lịch Việt Nam – Hội nhập và phát triển"

Nhằm góp phần xây dựng giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển của ngành du lịch, ngày 17/4 năm 2007, được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch và Tài chính – Tổng cục Du lịch phối hợp với Nhóm công tác Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBFTWG) và chương trình phát triển du lịch (IFC/MPDF) tổ chức hội thảo “Du lịch Việt Nam – Hội nhập và phát triển”

Tham dự buổi hội thảo có ông Hoàng Tuấn Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Ông Phạm Từ – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Ông Victo Wee Tổng thư ký Bộ Du lịch Malaysia; Ông Joe Mannix – Trưởng nhóm công tác Du lịch Diễn đàn Doanh nghiệp, đại diện Nhóm Diễn đàn Doanh nghiệp (VBF); ông Peter Semone Trưởng Nhóm Phát triển du lịch Mekong, đại diện Chương trình Phát triển du lịch Mekong; Lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành; đại diện một số tổ chức quốc tế, các cơ quan Ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội; đại diện các doanh nghiệp trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực du lịch; cùng các cơ quan truyền thông.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Hoàng Tuấn Anh – Uỷ viên Trung ương Đảng – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã nêu bật những nỗ lực của ngành du lịch trong 46 năm qua đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; khai thác các lợi thế tiềm năng du lịch góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm và xoá đói giảm nghèo, thay đổi bộ mặt của nhiều vùng, miền địa phương, tạo điều kiện mở rộng hợp tác giao lưu quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới. Tuy nhiên Du lịch Việt Nam cũng còn bộc lộ những hạn chế và nhược điểm như sản phẩm du lịch còn nghèo, tiềm năng du lịch Việt Nam còn chưa khai thác được nhiều… Đứng trước vận hội mới ngành Du lịch Việt Nam phải vượt qua mọi thách thức, phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, thúc đẩy du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Kết thúc bài phát biểu ông Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: mục tiêu của Hội thảo là góp phần tìm kiếm những giải pháp thiết thực, có tính đột phá và khả thi để hợp sức thúc đẩy quá trình “Phát triển du lịch thật sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn” trong tiến trình hội nhập sâu và toàn diện với du lịch khu vực và thế giới; ngành Du lịch Việt Nam cũng mong nhận được những tham luận, những ý kiến trao đổi sâu sắc để hội thảo đạt được mục tiêu đề ra, tạo điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh du lịch đạt hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh cho Du lịch Việt Nam.