Ô nhiễm không khí ở đô thị vượt quá tiêu chuẩn cho phép

Tại Hội thảo bàn về vấn đề ô nhiễm không khí ở Hà Nội, ngày 28/12/06, các đại biểu đã đưa ra nhận định: môi trường không khí ở hầu hết các đô thị Việt Nam đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Theo các chuyên gia môi trường, nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng là do dân số, xe máy, ôtô, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển quá nhanh, nhất là không gian đô thị phát triển nhanh hơn hạ tầng cơ sở.

Với tốc độ phát triển không có quy hoạch như hiện nay, dự báo đến năm 2010 lượng bụi hạt TSP sẽ tăng gấp 3 lần so với năm 1995, chủ yếu do hoạt động công nghiệp vật liệu xây dựng gây ra.

Nhằm nâng cao chất lượng không khí, các nhà quản lý môi trường cho rằng cần nâng cao nhận thức cộng đồng, đưa vấn đề môi trường vào trong các chương trình giáo dục.

Các đại biểu dự hội thảo cũng cho rằng cần có các biện pháp, quy định, chế tài phù hợp, áp dụng các biện pháp kinh tế hành chính một cách nghiêm khắc với những cá nhân và tổ chức gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, cần khuyến khích người dân tham gia giao thông công cộng, sử dụng những phương tiện, nguyên liệu thân thiện với môi trường.