Hoạt động cứu hộ đầu tiên của Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi

Sau khi Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã tại Củ Chi được thành lập, Tổ chức Wildlife At Risk (WAR) và Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiến hành đợt cứu hộ động vật hoang dã đợt đầu tiên. Phần lớn các loài rùa nước, rùa cạn và kỳ đà (tịch thu được trong thời gian trước đó), sau khi tiến hành kiểm tra y tế và theo dõi kiểm dịch 01 tháng, đã được tái thả an toàn về tự nhiên tại Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Trong đợt hành động kéo dài 2 ngày này, có 29 con rùa hộp lưng đen (Cuora amboinensis), 03 con rùa cổ bự (Siebenrockiella crassicollis), 03 con rùa núi vàng (Indotestudo elongata), 04 con kỳ đà (Varanus bengalensis nebulosus) đã được thả về tự nhiên.Cho đến nay, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã tại Củ Chi đã đưa vào sử dụng kín tất cả các chuồng trại. Ưu tiên hàng đầu của Trung tâm là tập trung cứu hộ các loài bò sát và rùa.Theo số liệu gần đây nhất do Chi cục Kiểm lâm cung cấp, đây là những loài được tịch thu nhiều nhất tại TP. HCM. Tuy nhiên, hiện tại Trung tâm đang giữ một số loài linh trưởng, thú nhỏ và một số loài khác trong lúc chờ được xử lý và chuyển đến những nơi phù hợp để chăm sóc lâu dài.

Trong điều kiện khả thi, các loài này sẽ được tái thả môi trường tự nhiên.