Hơn 2.000 ha rừng đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng nhận quốc tế FSC dịch vụ hệ sinh thái

Ngày 16/12, UBND xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV), Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị đã tổ chức công bố chứng nhận FSC dịch vụ hệ sinh thái về lưu trữ và hấp thụ carbon cho 2.145 ha rừng tự nhiên do cộng đồng quản lý.

Giai đoạn 2020 – 2022, thông qua Dự án “Thúc đẩy quan hệ đối tác bền vững giữa chủ rừng nhóm hộ gia đình và doanh nghiệp trong thực hiện quản lý rừng bền vững nhằm ứng phó biến đổi khí hậu” do Liên minh Châu Âu và tổ chức MCNV tài trợ, lần đầu tiên tại Việt Nam, 2.145 ha rừng tự nhiên của 5 cộng đồng gồm thôn Chênh Vênh (xã Hướng Phùng), thôn Hồ và thôn Cát (xã Hướng Sơn), thôn Trăng – Tà Puồng (xã Hướng Việt) và thôn Xa Bai (xã Hướng Linh) thuộc huyện miền núi Hướng Hóa đã được cấp chứng nhận quốc tế FSC dịch vụ hệ sinh thái về lưu trữ và hấp thụ carbon với trữ lượng lưu trữ tại các diện tích rừng này khoảng 350.000 tấn CO2 và lượng hấp thụ hàng năm khoảng 7.000 tấn CO2.

Trao chứng nhận FSC cho dịch vụ hệ sinh thái cho đại diện cộng đồng quản lý rừng

Kết quả này mang đến cơ hội cho các chủ rừng cộng đồng trong việc tiếp cận các nguồn tài trợ và chi trả tự nguyện cho dịch vụ hệ sinh thái do Hội đồng Quản trị Rừng Quốc tế (Forest Steward Council – FSC) khởi xướng trên toàn cầu.

Tỉnh Quảng Trị có khoảng 20.000 ha đã được giao cho các cộng đồng ở khu vực miền núi quản lý và bảo vệ. Trong đó, khoảng 2/3 diện tích chưa có các cơ chế tài chính để hỗ trợ cộng đồng bao vệ rừng. Các cộng đồng được giao rừng quản lý và bảo vệ rừng chủ yếu trên tinh thần tự nguyện, khó đảm bảo sự bền vững trong công tác quản lý và bảo vệ rừng. Việc tạo ra các cơ chế hỗ trợ tài chính và nâng cao năng lực cho những cộng đồng này trong công tác quản lý rừng bền vững có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trước đó, những rừng cộng đồng này cũng đã được cấp chứng nhận FSC cho một số lâm sản ngoài gỗ thuộc nhóm tre, nứa. Việc đạt được chứng nhận FSC đối với lâm sản ngoài gỗ và đối với dịch vụ hệ sinh thái về hấp thụ và lưu trữ carbon cũng đồng nghĩa rằng những cộng đồng này thực sự quản lý và bảo vệ rừng tốt, đồng thời có cơ hội tốt hơn trong việc tiếp cận các cơ chế chi trả và các nguồn hỗ trợ tiềm năng, góp phần giúp họ duy trì và tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng tốt hơn nữa.

Tỉnh Quảng Trị có khoảng 20.000 ha đã được giao cho các cộng đồng ở khu vực miền núi quản lý và bảo vệ

Ông Nguyễn Đình Đại, Trưởng Văn phòng MCNV tại tỉnh Quảng Trị thông tin tháng 10/2022, một công ty chuyên về giải pháp xử lý nguồn nước ở Đức đã đến Hướng Hóa tìm hiểu về nguồn nguyên liệu tre đã được chứng nhận FSC. Với định hướng hợp tác với cộng đồng sản xuất hàng năm khoảng 10.000 tấn than sinh học từ nguyên liệu tre có chứng nhận FSC. Than sinh học ngoài việc sử dụng cho thị trường xử lý nước sạch còn có tác dụng lưu trữ CO2 lâu dài.

“Nếu dự án này thành hiện thực sẽ đóng góp tạo hàng trăm việc làm và thu nhập cho các hộ gia đình chủ rừng cũng như đóng góp cụ thể cho giảm phát thải. Hoặc thời gian gần đây, với sự hỗ trợ kết nối của FSC Việt Nam và FSC Hà Lan, hiện có một doanh nghiệp tại Hà Lan đang trao đổi với MCNV về chi trả tự nguyện cho lượng carbon hấp thụ hàng năm tại 5 khu vực rừng cộng đồng” – ông Đại cho biết.