Tuyên bố cấp bộ trưởng về phát triển bền vững biển Đông Á

Bộ TN&MT đang triển khai việc lập quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch tổng thế khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ dựa trên cách tiếp cận hệ sinh thái; xây dựng Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Đoàn Việt Nam thông qua Tuyên bố chung cấp bộ trưởng về phát triển bền vững biển Đông Á (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chia sẻ thông tin trên tại Diễn đàn Bộ trưởng trong khuôn khổ Đại hội biển Đông Á (East Asian Seas Congress – EASC) lần thứ 7 diễn ra ngày 2/12. Diễn đàn theo hình thức trực tuyến với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Môi trường Campuchia Say Samal. Tại diễn đàn, 11 nước thành viên đã thông qua Tuyên bố cấp bộ trưởng Preah Sihanouk.Tham gia diễn đàn có các quan chức chính phủ cấp cao từ 11 quốc gia thành viên, Ủy ban Điều hành quản lý môi trường các vùng biển Đông Á, đối tác phi quốc gia, tổ chức phi chính phủ… Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân làm Trưởng đoàn.

Đại hội biển Đông Á lần thứ 7, thuộc khuôn khổ Quan hệ đối tác quản lý môi trường các vùng biển Đông Á (PEMSEA) được tổ chức vào ngày 1 và 2/12 tại Campuchia. Chủ đề của đại hội là “Hướng tới chương trình phát triển xanh: Các hệ sinh thái đại dương khỏe mạnh và thịnh vượng chung”, đồng thời, khởi động Lộ trình PEMSEA 2030 thông qua Tuyên bố cấp bộ trưởng.

Diễn đàn Bộ trưởng lần thứ 7 nhằm nêu bật những tiến bộ mà khu vực EAS đạt được thông qua quan hệ đối tác PEMSEA về việc thực hiện khuôn khổ hành động chung của khu vực – Chiến lược Phát triển bền vững cho biển Đông Á (SDS-SEA); ghi nhận những tác động cũng như cơ hội xây dựng trở lại mạnh mẽ hơn và xanh hơn sau đại dịch toàn cầu.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ TN&MT cho biết, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là PEMSEA, Việt Nam đã thực hiện thành công Chiến lược Phát triển bền vững các biển Đông Á. Cụ thể là nhân rộng quản lý tổng hợp vùng bờ tại các địa phương ven biển; ban hành và thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; ban hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; xây dựng và công bố Báo cáo quốc gia về hiện trạng biển và vùng bờ; hướng tới nền kinh tế biển xanh 2018; Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia, giai đoạn 2016- 2020; thành lập có chế điều phối đa quốc gia và địa phương.

Bộ TN&MT đang triển khai việc lập quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch tổng thế khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ dựa trên cách tiếp cận hệ sinh thái; xây dựng Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho biết, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/ 2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là minh chứng thể hiện cam kết của Việt Nam về phát triển bền vững. Cụ thể là đạt được các mục tiêu của Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững 2030 của LHQ (SDGs) và các cam kết quốc tế khác như Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCCC), Khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020 và các cam kết quốc tế, khu vực liên quan khác.

“Việt Nam mong muốn được hợp tác với tất cả các nước trong khu vực để cùng nhau hành động, chia sẻ các kinh nghiệm, thực tiễn tốt nhằm hướng tới mục tiêu chung là phát triển bền vững khu vực các biển Đông Á. Việt Nam cam kết tiếp tục ủng hộ và đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững các biển Đông Á tại Việt Nam”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tại diễn đàn, đại diện 11 quốc gia thành viên đã ký kết Tuyên bố chung cấp bộ trưởng Preah Sihanouk nhằm hướng tới một nền quản trị đại dương có trách nhiệm và mạnh mẽ dựa trên các nguyên tắc phát triển bền vững và nền kinh tế xanh…

Tuyên bố nêu rõ các cam kết như: Tái khẳng định và xây dựng dựa trên các tuyên bố hoặc cam kết cấp bộ trưởng trước đây của khu vực nhằm hỗ trợ việc thực hiện SDS-SEA và các thỏa thuận quốc tế quan trọng.

Cam kết triển khai thực hiện Lộ trình PEMSEA đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện SDS-SEA 2023-2027  được định hướng bởi các mục tiêu chiến lược chính về đại dương, con người và nền kinh tế khỏe mạnh; hướng tới một nền quản trị đại dương có trách nhiệm và mạnh mẽ dựa trên các nguyên tắc phát triển bền vững và nền kinh tế xanh.