Quảng Trị: Hơn 1,5 tỉ đồng thực hiện phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

Ngày 14/10, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định phê duyệt nhiệm vụ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh với tổng kinh phí thực hiện trên 1,5 tỉ đồng.

Đoàn viên thanh niên vệ sinh môi trường biển tại đảo Cồn Cỏ

Mục tiêu của nhiệm vụ là phân cấp, phân vùng, xác lập bản đồ, đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo. Phạm vi thực hiện gồm 11 xã, thị trấn ven biển và huyện đảo Cồn Cỏ; vùng biển ven bờ có ranh giới trong là đường mép biển thấp nhất trung bình nhiều năm và ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm một khoảng cách 6 hải lý đối với vùng biển ven bờ do Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định.

Nội dung thực hiện gồm điều tra, thu thập thông tin, tài liệu thực hiện có liên quan tới nhiệm vụ về kinh tế – xã hội, tài nguyên, môi trường và sinh thái tỉnh Quảng Trị; khảo sát, đo đạc, lấy mẫu phục vụ tính toán rủi ro và phân vùng ô nhiễm; tính toán, xác định giá trị chỉ số phân cấp; đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro, hội thảo lấy ý kiến về phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Quảng Trị.

Tiến độ thực hiện 18 tháng, bắt đầu từ năm 2022.