Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết, dự án luật

Hôm nay (15-6), Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV.

Theo lịch dự kiến, ngày 15-6, Quốc hội (QH) thảo luận ở hội trường về kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước. Ngày 16-6, QH tiếp tục thảo luận dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Chiều cùng ngày, QH biểu quyết thông qua: Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.

Ngày 17-6, QH biểu quyết thông qua: Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế và dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Ngày 18-6, QH biểu quyết thông qua: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP); Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA); Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Cùng ngày, QH sẽ thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp, ngày 19-6, QH tiếp tục biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết, như: Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thủ đô Hà Nội; Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác… Đồng thời, biểu quyết thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH.