Quảng Ninh xây dựng nghị quyết ban hành chính sách phát triển lâm nghiệp

Ngày 13/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, Đặng Huy Hậu chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về việc xây dựng nghị quyết ban hành một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh.

Việc xây dựng nghị quyết về việc ban hành một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh hướng đến mục tiêu đảm bảo việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững; nâng cao độ che phủ rừng; kiểm soát ô nhiễm môi trường; nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nội dung Nghị quyết sẽ quy định về các cơ chế ưu đãi hỗ trợ đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao, thuê diện tích đất rừng sản xuất sử dụng ổn định không có tranh chấp; có đất rừng sản xuất quy hoạch sang phòng hộ, đặc dụng theo quy hoạch 3 loại rừng được phê duyệt.

Bà con dân tộc Dao Thanh Y, xã Bằng Cả chăm sóc rừng keo gỗ

Cụ thể, chính sách hỗ trợ sẽ tập trung vào các nội dung: Hỗ trợ đối với diện tích rừng sản xuất chuyển đổi sang rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo quy hoạch ba loại rừng được phê duyệt; xử lý thực bì bằng biện pháp không đốt để trồng rừng; trồng rừng gỗ lớn; chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn; cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, Đặng Huy Hậu nhấn mạnh tại cuộc họp, Quảng Ninh có tiềm năng để phát triển lâm nghiệp. Tài nguyên rừng của tỉnh không chỉ đóng góp đáng kể về giá trị KT-XH, mà còn còn có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái, tạo điểm nhấn cảnh quan cho phát triển du lịch.

Đồng thời yêu cầu Sở NN&PTNT là đơn vị xây dựng nội dung nghị quyết tiếp thu ý kiến của các đại biểu để soạn thảo lại, hoàn thiện các nội dung dự thảo nghị quyết, trong đó, phải quan tâm đến mục tiêu lớn nhất của nghị quyết là phải xây dựng được cơ chế khuyến khích người dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng một cách hiệu quả; giữ được các loại rừng đặc dụng, rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng ngập mặn và từng bước chuyển đổi rừng sản xuất sang cây gỗ lớn.

Cũng trong ngày, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ký kết phối hợp với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 -2025, định hướng năm 2030.

Việc phối hợp tập trung vào các nội dung: Chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ lâm nghiệp; xây dựng và phát triển các mô hình phát triển lâm nghiệp bền vững; đào tạo cán bộ lâm nghiệp chất lượng cao và năng lực về quản lý rừng bền vững; tư vấn về các hoạt động phát triển lâm nghiệp, đặc biệt là công tác phát triển công nghiệp chế biến lâm sản và bảo quản lâm sản sau chế biến theo công nghệ tiên tiến.