Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19(nCoV) ngày 12/2/2020