Thái Bình: Kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm bảo tồn đa dạng sinh học

UBND tỉnh Thái Bình vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, các huyện, thành phố tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài rùa quý, hiếm ở Việt Nam.

Theo đó, các sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức phải quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài rùa nguy cấp quý, hiếm của Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ – CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Thái Bình xử lý nghiêm hành vi săn, bắt, mua, bán, vận chuyển các loài động vật hoang dã nguy cấp trong đó có các loài rùa nguy cấp, quý, hiếm của Việt Nam (ảnh minh hoạ:nguồn it)

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT và các sở, ngành, huyện, thành phố, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hoạt động buôn bán, kinh doanh động vật trên địa bàn tỉnh; phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về săn, bắt, mua, bán, vận chuyển các loài động vật hoang dã nguy cấp trong đó có các loài rùa nguy cấp, quý, hiếm của Việt Nam.

Các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trực thuộc các huyện, thành phố phải tích cực phối hợp, hỗ trợ các sở, ngành và cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có hành vi vi phạm quy định về bảo tồn đa dạng sinh học, động vật hoang dã nguy cấp.