Mỗi tháng xảy ra 829 vụ vi phạm bảo vệ, phát triển rừng

Bộ NN&PTNT vừa có báo cáo tổng kết công tác quý I/2019, trong đó có đề cập sâu tới vấn đề bảo vệ và phát triển rừng.

Ảnh minh họa

Cụ thể, trong quý I/2019, Bộ NN&PTNT đã duy trì được giá trị gia tăng sản xuất cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lâm nghiệp tăng 4,32% so với cùng kỳ năm 2018.

Cả nước thu được 690,2 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đạt 21,5% kế hoạch năm và tăng 28% so với cùng kỳ. 3 tháng đầu năm 2019, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 26.200 ha, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, rừng trồng được chăm sóc đạt 182.300 ha, tăng 23,6%; giao khoán bảo về rừng đạt 3,5 triệu ha, tăng 10,2%; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 2,71 triệu m3, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế tháng 3, cả nước phát hiện 2.489 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, giảm 615 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy tính trung bình mỗi tháng, trên địa bàn cả nước để xảy ra 829 vụ vi phạm. Diện tích rừng bị thiệt hại trong 3 tháng đầu năm 2019 là 126ha, giảm 84ha so với quý I/2018.