“Hố tử thần” ở Bắc Kạn: Tới cuối năm 2019 mới rõ nguyên nhân