Hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2018

Ngày Khí tượng thế giới năm 2018 nhấn mạnh vào chủ đề “Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu”.

Ảnh minh họa

Ngày Khí tượng thế giới được tổ chức vào ngày 23/3 hằng năm nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của khí tượng đối với hoạt động, đời sống của con người.

Ngày Khí tượng thế giới năm 2018 nhấn mạnh vào chủ đề “Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu”. Chủ đề này nhấn mạnh tầm quan trọng của thời tiết và khí hậu với an sinh xã hội, sức khỏe của cộng đồng, an ninh lương thực và truyền tải thông điệp về sự cần thiết của việc tăng cường đầu tư nghiên cứu, phổ biến thông tin, kiến thức và nâng cao hiểu biết về thời tiết, biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo khí hậu, thời tiết và qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thuỷ văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu trong các hoạt động kinh tế – xã hội, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Năm 2018, ông Petteri Taalas, Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) đã gửi Thông điệp về Ngày Khí tượng thế giới 23/3 xung quanh chủ đề “Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu”.

Hưởng ứng chủ đề của Ngày Khí tượng thế giới năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường lồng ghép Chương trình nghệ thuật “Nước và Cuộc sống” để làm rõ hơn sự liên kết mật thiết giữa hoạt động dự báo khí tượng thủy văn và các hoạt động về tài nguyên nước hiện nay.

Đối với các địa phương, hoạt động tuyên truyền về Ngày Khí tượng thế giới sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan hữu quan tại địa phương tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như mít tinh, kỷ niệm, treo băng rôn, poster, khẩu hiệu và các hoạt động thiết thực khác chào mừng Ngày Khí tượng thế giới.

Nguồn: