Yêu cầu Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 khắc phục bụi phát tán

Trong quá trình thi công, bãi thải xỉ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, đơn vị thi công và chủ đầu tư thực hiện chưa tốt các biện pháp phòng chống, nên bụi phát tán rất nhiều làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Ngày 21-12, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan, các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) nghiêm túc thực hiện các biện pháp ngăn chặn bụi phát tán gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Theo đó, trong những ngày qua, đặc biệt trong 2 ngày 16 và 17-12, tại khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân có gió mạnh, gió xoáy gây nên hiện tượng phát tán bụi ra môi trường xung quanh.

Thêm vào đó, dự báo từ nay đến tháng 3-2018, thời tiết tại khu vực Vĩnh Tân tiếp tục có gió mạnh. Do vậy, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân phải có những biện pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng bụi phát tán, đảm bảo không để xảy ra sự cố môi trường gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Trước đó váo tháng 2-2017, bãi chứa xỉ thải của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đã từng gây bụi, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Qua báo cáo của các sở, ngành liên quan của tỉnh Bình Thuận cho thấy, trong thời gian qua khi xảy ra tình trạng gió xoáy, gió mạnh tại khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân thì Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân, Công ty TNHH Vĩnh Tân 2, Ban Quản lý Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống và khắc phục nên tình trạng bụi phát tán tại các công trường nêu trên và bãi thải xỉ của nhà máy Vĩnh Tân 2 được kiểm soát.

Tuy nhiên, riêng công trường thi công bãi thải xỉ nhà máy Vĩnh Tân 1, đơn vị thi công và chủ đầu tư thực hiện chưa tốt các biện pháp phòng chống, nên bụi tại công trường phát tán rất nhiều làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 thực hiện ngay các biện pháp chống bụi phát tán. Trước mắt cần tăng cường xe để tưới nước giữ ẩm tại các khu vực công trường chưa phủ bạt; ưu tiên thi công những hạng mục khắc phục tình trạng bụi (như xây dựng đường vận chuyển ra bãi xỉ nhà máy Vĩnh Tân 1, hệ thống dẫn nước, tăng cường xe tưới, phủ bạt chống phát tán bụi…); tăng cường lượng nước tưới (thuê thêm xe tưới, huy động nguồn nước ngọt để tưới từ nhà máy Vĩnh Tân 2 hoặc các nguồn khác,… chú ý kiểm tra chất lượng nước không để sử dụng nước mặn để tưới).

Đồng thời, đơn vị này phải xây dựng các phương án, kế hoạch để bố trí nhân lực, phương tiện thiết bị, thông tin liên lạc, ca kíp trực, công tác phối hợp với địa phương và các ngành chức năng để đảm bảo khắc phục triệt để việc phát tán bụi tại công trường; nghiên cứu các phương án đã triển khai của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 để áp dụng, khắc phục bụi đối với công trình bãi thải xỉ của dự án Vĩnh Tân 1;…   Về lâu dài, Công ty TNHH Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 phải khẩn trương xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống ống tưới cho khu vực bãi thải xỉ của dự án.

Do được triển khai tốt, bãi xỉ thải của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 không còn phát tán bụi

UBND tỉnh Bình Thuận giao Tổ giám sát 1072 của tỉnh phải báo cáo kịp thời, chính xác và đầy đủ tình hình môi trường hàng ngày tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; kịp thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý các tình huống tại hiện trường, đảm bảo không để xảy ra sự cố về môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Giao Sở TN-MT tỉnh tham mưu UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản đề nghị Bộ TN-MT cử đoàn công tác vào phối hợp với tỉnh để giám sát tình hình môi trường của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân trong thời gian Chính phủ xem xét, quyết định đưa Trung tâm vào đối tượng giám sát đặc biệt về môi trường.

Trước đó báo SGGP đã thông tin, vào tháng 2-2017, trong quá trình thi công san lấp mặt bằng bãi chứa tro xỉ than của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 cũng đã phát tán bụi, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.