Chuẩn hóa 133 thủ tục hành chính trong Lâm nghiệp

ThienNhien.Net – Bộ NN-PTNT vừa công bố 133 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Kết quả công bố dựa trên quá trình đơn giản hóa gộp 18 TTHC thành 4 TTHC, trong đó có 05 TTHC về lĩnh vực giống cây trồng lâm nghiệp và 13 TTHC về cấp giấy phép, chứng chỉ CITES. Đưa ra khỏi danh mục 08 TTHC, trong đó có 07 TTHC về thu hồi rừng, 01 TTHC về trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc. Bổ sung 02 TTHC mới.