Nhật Bản tài trợ 2,8 triệu USD cho dự án phát thải carbon thấp

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Tổ chức Phát triển kỹ thuật công nghiệp và Năng lượng mới (NEDO), Nhật Bản đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác triển khai Dự án thí điểm Cơ chế tín chỉ chung JCM: Khách sạn phát thải carbon thấp – Hệ thống quản lý năng lượng mới cho các tòa nhà tại Việt Nam.

NEDO sẽ chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính, CO2 cho các khách sạn, đồng thời phổ biến hệ thống quản trị năng lượng mới của Nhật Bản cho các tòa nhà tại Việt Nam nhằm tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường. Tổng kinh phí thực hiện dự án (2,8 triệu USD) do Nhật Bản tài trợ.