Công tác khử xạ quanh Nhà máy Fukushima chậm ba năm

ThienNhien.Net – Đài NHK đưa tin, quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết công tác khử xạ quanh nhà máy điện hạt nhân bị hư hại ở Fukushima đã chậm ba năm so với dự kiến và giờ đây, mục tiêu là hoàn tất công tác này trước tháng 3/2017.

Tháng 1/2012, giới chức Bộ Môi trường Nhật Bản nói công tác khử xạ sẽ hoàn tất trước tháng 3/2014, trừ những khu vực có nồng độ nhiễm xạ rất cao. Tuy nhiên, công tác dọn dẹp bị chậm trễ so với dự kiến ở những khu vực hạn chế xâm nhập tại sáu trên tổng số 11 khu vực hành chính.

Giới chức Nhật Bản gặp khó khăn trong việc thuyết phục dân chúng cho phép lập các khu tạm thời chứa đất nhiễm xạ. Họ cho biết sẽ ưu tiên công tác ở những khu vực dân cư, để mọi người có thể sớm trở về nhà.

Hiện vẫn chưa có kế hoạch khử xạ cho thị trấn Futaba, nơi đặt Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.Giới chức Bộ Môi trường vẫn đang nỗ lực thương lượng với người dân địa phương về kế hoạch này.