Đề xuất phân cấp giải quyết ô nhiễm mặt nước TP.HCM

ThienNhien.Net – Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết đơn vị này vừa có văn bản trình UBND TP xem xét, quyết định về việc phân cấp giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh trên mặt nước như cỏ, lục bình… đặc biệt là rác thải trên các tuyến kênh rạch.

Theo dự thảo do Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất, Sở Giao thông Vận tải TP sẽ chịu trách nhiệm vớt cỏ, lục bình, rác thải trên các tuyến kênh có chức năng giao thông thủy. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm đối với các tuyến kênh có chức năng sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng, sản xuất muối. Trung tâm Chống ngập chịu trách nhiệm đối với các tuyến kênh rạch có chức năng thoát nước đô thị. Các quận, huyện chịu trách nhiệm đối với các tuyến kênh rạch do địa phương quản lý.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, cần phải phân cấp việc vớt rác trên kênh rạch trên địa bàn TP (Ảnh: TT/Pháp luật TP.HCM)
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, cần phải phân cấp việc vớt rác trên kênh rạch trên địa bàn TP (Ảnh: TT/Pháp luật TP.HCM)

Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chịu trách nhiệm giải quyết ô nhiễm mặt nước đối với các tuyến kênh chính ở TP như Nhiêu Lộc – Thị Nghè, kênh Đôi – kênh Tẻ, Tàu Hủ – Bến Nghé, Tân Hóa – Lò Gốm.