Đồng Nai di dời 579 cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi đô thị

ThienNhien.Net – Ngày 02/05/2012 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh sách di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh đợt 1.

Theo đó, sẽ có 579 cơ sở gây ô nhiễm môi trường phải di dời trong đợt 1, gồm: 37 cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ; 314 cơ sở chăn nuôi và 128 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Thời hạn thực hiện di dời từ ngày 01/05/2012 đến ngày 31/12/2014.