Tuyên Quang: 33 xã có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao

ThienNhien.Net – Chi cục Kiểm lâm, Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Tuyên Quang vừa có thông báo về dự báo cấp cháy rừng trên địa bàn tỉnh trong 10 ngày tới để các cấp chính quyền, các ngành chức năng và toàn dân biết và nêu cao cảnh giác trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Trong đó có 33 xã nằm trong Cấp IV, cấp nguy hiểm (Có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh), gồm các xã: Bình An, Thổ Bình, Hồng Quang (Lâm Bình); Thượng Nông, Năng Khả, Thanh Tương, Sơn Phú, Khau Tinh, Yên Hoa, Đà Vị (Nà Hang); Phúc Sơn, Minh Quang, Kiên Đài, Tri Phú, Hà Lang, Trung Hà (Chiêm Hóa); Yên Lâm, Yên Thuận, Minh Khương, Bạch Xa, Minh Dân, thị trấn Tân Yên (Hàm Yên); Hùng Lợi, Phú Lâm, Mỹ Bằng, Chân Sơn, Lăng Quán, Thái Bình, Trung Sơn (Yên Sơn); Trung Yên, Minh Thanh, Tân Trào, Lương Thiện (Sơn Dương).

Ngoài ra, các xã thuộc Cấp III, cấp cao (Thời tiết khô hanh kéo dài, dễ xảy ra cháy rừng), gồm các xã: Khuôn Hà, Phúc Yên (Lâm Bình); Sinh Long, Côn Lôn, Xuân Lập, thị trấn Nà Hang, Thượng Giáp (Nà Hang); Hùng Mỹ, Tân Mỹ, Xuân Quang, Ngọc Hội, Yên Lập, Kim Bình, Vinh Quang (Chiêm Hóa); Yên Phú, Thành Long, Thái Sơn, Thái Hòa (Hà Yên); Phú Thịnh, Kiến Thiết, Quý Quân, Lực Hành, Công Đa, Kim Quan, Đạo Viện, Tiến Bộ, Tân Long, Tân Tiến (Yên Sơn); Tràng Đà, Nông Tiến (TP. Tuyên Quang); Đông Thọ, Tú Thịnh, thị trấn Sơn Dương, Bình Yên (Sơn Dương).

Cấp II, cấp trung bình (có khả năng cháy rừng), gồm các xã còn lại của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.