Phê duyệt khung chính sách tái định cư dự án giảm nhẹ thiên tai vùng GMS

ThienNhien.Net – Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 21/3, Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt Khung chính sách tái định cư Dự án quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS).

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp chỉ đạo chủ đầu tư dự án phối hợp với UBND các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bị ảnh hưởng của dự án theo đúng quy định.

Dự án do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ nhằm nâng cao năng lực cộng đồng của 4 nước trong Tiểu vùng (bao gồm Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam) trong việc ứng phó, khắc phục những tác động tiêu cực do lũ lụt, hạn hán gây ra.

Các hoạt động chính của dự án bao gồm: xác định và ưu tiên các vấn đề liên quan thông qua phát triển kế hoạch vùng và kế hoạch quốc gia; dựa trên các ưu tiên, xây dựng và thực hiện một số giải pháp công trình và phi công trình phù hợp, đem lại hiệu quả cao; chuẩn bị đầu tư cho từng dự án ưu tiên trên cơ sở kế hoạch quốc gia.