Gia hạn thỏa thuận viện trợ quản lý tài nguyên nước sông Mê Kông

Sông Mê Kông. Ảnh: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Ngày 26/12, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý gia hạn Thư thỏa thuận viện trợ do Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB) trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước sông Mê Công” đến hết ngày 31/7/2012.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục với WB về việc gia hạn trên theo quy định hiện hành. Đồng thời giao Bộ Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch và biện pháp cụ thể để sử dụng hết nguồn viện trợ trong thời gian gia hạn.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án “Đầu tư xây dựng trung tâm thông tin, chỉ huy điều hành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”.

Dự án trên sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Áo. Bộ Công an là đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện dự án đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn tất thủ tục đầu tư cho dự án theo quy định.