Bạc Liêu thích ứng với BĐKH thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học

Bảo vệ vùng ven biển, phục hồi rừng ngập mặn là việc làm cần thiết. Ảnh: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa phê duyệt nội dung dự thảo Thỏa thuận thực hiện dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học ở Bạc Liêu” giữa UBND tỉnh Bạc Liêu và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ).

UBND tỉnh Bạc Liêu chịu trách nhiệm toàn diện về việc ký kết và thực hiện Thỏa thuận trên.

Được biết, mục tiêu của dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học ở tỉnh Bạc Liêu” là tăng cường tác dụng phòng hộ của rừng ven biển thông qua sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên và thúc đẩy đa dạng sinh học.

Dự án tư vấn và hỗ trợ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm và UBND tỉnh Bạc Liêu trong việc phát triển cơ chế bảo vệ vùng ven biển, phục hồi rừng ngập mặn và thực thi việc thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, tập trung cho trồng rừng và đa dạng hóa rừng phòng hộ ven biển nhằm tăng cường tính chống chịu với biến đổi khí hậu và giảm xói lở.

Dự án cũng góp phần tạo cơ hội cho các nông dân nuôi trồng thủy sản tăng cường thu nhập bằng cách giảm thiểu chi phí đầu vào và rủi ro sản xuất. Đóng góp về sinh kế này là nhằm làm giảm sự phụ thuộc của người dân vào tài nguyên thiên nhiên và xóa áp lực lên đai rừng ngập mặn.