Quảng Ngãi đề nghị Thủ tướng xem xét cấp phép thăm dò quặng thiếc

ThienNhien.Net – Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 8, tất cả các bộ ngành và các địa phương sẽ tạm dừng cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản trên phạm vi cả nước từ 30/8/2011. Vì công văn chỉ đạo này đến nay vẫn còn hiệu lực, nhận được tờ trình xin thăm dò quặng thiếc và kim loại trên toàn bộ diện tích 19,4 km2 tại khu vực Đồng Răm – La Vi, huyện Ba Tơ của Công ty cổ phần Đầu tư An Tiến, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã gửi công văn đệ trình Thủ tướng xem xét việc cấp phép thăm dò theo đề xuất của đơn vị này.

Theo nội dung công văn của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tài nguyên khoáng sản tại khu vực Đồng Răm – La Vi đã được Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ đánh giá theo đề án khảo sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường từ cuối năm 2004. Kết quả cho thấy, khối lượng Li2O tại khu vực này lên tới 14.920 tấn và khối lượng Sn là 4.640 tấn.

Ngày 21/7/2010, Bộ Công thương gửi công văn đề nghị bổ sung khu vực giàu tài nguyên này vào “Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimony giai đoạn 2007 – 2015 có xét đến năm 2025” và đề nghị cho phép thăm dò đồng thời quặng lithium với quặng thiếc.

Tháng 8/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, khẳng định, khu vực Đồng Răm – La Vi là khu mỏ khoáng sản thiếc chứa kim loại hiếm có giá trị, cần được thăm dò tổng thể, không chia cắt thành nhiều khu vực và đòi hỏi công nghệ cao, kinh phí lớn.

Trên cơ sở ý kiến hai bộ, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng thống nhất quan điểm cần thăm dò tổng thể, chi tiết khu vực Đồng Răm – La Vi. UBND tỉnh đã báo cáo và đề nghị Thủ tướng xem xét chủ trương này.