Hà Nội rà soát khai thác cát trái phép

ThienNhien.Net – Nhằm đối phó với nạn khai thác cát trái phép trên sông Hồng ngày càng ra tăng, UBND thành phố Hà Nội mới đây đã có văn bản yêu cầu các sở ban ngành phối hợp kiểm tra, rà soát và xử lý các hoạt động khai thác cát trái phép trên lòng sông.

Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở Giao thông Vận tải, Nông nghiệp&PTNT, Công an thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các hoạt động khai thác cát trái phép trên Sông Hồng thuộc địa bàn Hà Nội, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/8/2011.