Độ che phủ rừng toàn quốc năm 2009 là 39,1%

ThienNhien.Net – Độ che phủ rừng toàn quốc, diện tích các loại rừng của cả nước và của từng tỉnh tính đến hết ngày 31/12/2009… được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố chi tiết trong Quyết định Số 2140/QĐ-BNN-TCLN ngày 9/8/2010.


Theo đó, đến hết ngày 31/12/2009, cả nước có 13.258.843ha rừng với 10.339.305ha rừng tự nhiên và 2.919.538ha rừng trồng.

Về phân chia theo 3 loại rừng, chúng ta có 1.999.915ha rừng đặc dụng, chiếm 15,08%; rừng phòng hộ là 4.832.962ha, chiếm 36,45%; rừng sản xuất là 6.288.246ha, chiếm 47,42%; và 137.720ha không thuộc 3 loại hình trên, chiếm 1,03%.

Năm 2009, độ che phủ rừng toàn quốc đạt 39,1%. Trong số các địa phương cả nước thì Kon Tum là tỉnh có độ che phủ rừng cao nhất với 66,7%; tiếp đến là tỉnh Quảng Bình – 66,6% và đứng thứ tỉnh Tuyên Quang ở vị trí thứ 3 với 62,8%.