Cơ hội dự khóa tập huấn của C&E

Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) kết hợp cùng một số đơn vị tổ chức Hội thảo – Tập huấn “Xây dựng năng lực hướng tới Phong cách Sống bền vững” tại Hà Nội và TPHCM. Thời hạn đăng ký tham gia khóa tập huấn: 11/6/2010 (tại Hà Nội) và 18/6/2010 (TPHCM).


Dự án “Xây dựng năng lực hướng tới Phong cách Sống bền vững” thực hiện ở Việt Nam và Philipin dưới sự điều phối của UNEP do SGS Thuỵ Sỹ tài trợ nhằm thúc đẩy sự thay đổi trong hành vi lối sống của người tiêu dùng thông qua các chiến dịch nâng cao nhận thức, giáo dục, truyền thông và hành động. Trong khuôn khổ dự án, C&E phối hợp với SGS Việt Nam và một số đối tác tổ chức 2 khoá tập huấn thử nghiệm đầu tiên để hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu về tiêu dùng có trách nhiệm và bền vững  nhằm xây dựng năng lực giúp giới trẻ phát triển và thực hành các sáng kiến sinh thái tại Hà Nội (19-20/6/2010) và TPHCM (29-30/6/2010)

 

C&E mời các bạn trẻ tham gia đăng ký khóa tập huấn này với mong muốn phát triển mạng lưới kết nối với “ Thế Hệ Xanh Việt Nam” do Live & Learn điều phối, kết nối các bạn trẻ Việt Nam với các bạn trẻ thế giới thông qua chương trình Kết nối trẻ- Youth Exchange do UNEP khởi xướng để trở thành thành viên của mạng lưới toàn cầu…

 

Bắt đầu từ khóa tập huấn, các bạn sẽ có cơ hội được tham gia trong một loạt các hoạt động khác của dự án năm 2010 và những năm tiếp theo như:

·         Phát triển và quảng bá và kết nối các sáng kiến sinh thái của cá nhân và nhóm/tổ chức mình qua hội thảo hoặc triển lãm để chia sẻ với công chúng tạo hiệu ứng lan tỏa thu hút được cha mẹ, thày cô và người dân cùng tham gia

·         Trao đổi và giới thiệu các điển hình của Việt Nam với thế giới và phổ biến các tài liệu tài liệu Youth Exchange -Kết nối trẻ cũng như các kinh nghiệm quốc tế để tuổi trẻ Việt Nam có thêm  thông tin và các trải nghiệm với phong cách sống bền vững.

·         Các sáng kiến của giới Việt Nam sẽ đóng góp cho giới trẻ toàn cầu xây dựng phong cách sống bền vững.

 

Gợi ý: để phát triển sáng kiến có hiệu quả, khi đăng ký tham dự, các bạn nên gửi các sáng kiến muốn triển khai hoặc kế hoạch đang triển khai mà muốn nhân rộng và phát triển để chúng tôi có thể chuẩn bị trước kế hoạch hỗ trợ về kinh phí, nội dung, tài liệu hoặc tìm sự trợ giúp các đối tác liên quan

 

Hãy điền vào đơn đăng ký và gửi về địa chỉ email:

Hà Nội:           trước ngày 11/06/2010

                        Ms. Huyền Trung(C&E)
E-mail: office@sef.org.vn
/ huyentrung.nguyen@gmail.com

T: +84  (0) 4 35738536 . F: + 84  (0) 4 35738537. M: 0916086388

TPHCM:         trước ngày 18/06/2010

                        Ms. Huyền Trung(C&E)

E-mail: office@sef.org.vn /huyentrung.nguyen@gmail.com

T: +84  (0) 4 35738536 . F: + 84  (0) 4 35738537. M: 0916086388


hoặc Ms.Phương Thảo (SGS VN)
T: +84  (0) 8 9351920 (122) . F: + 84  (0) 8 9351921. M:0918048948
E-mail: thao.le@sgs.com
thao.le@sgs.com


Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị xem trong các file đính kèm hoặc tham khảo trên Wesite: www.sef.org.vn