Đề xuất thành lập hệ thống thanh tra về ATTP

ThienNhien.Net – Trách nhiệm của các Bộ trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) và xây dựng hệ thống thanh tra chuyên ngành ATTP từ Trung ương đến cấp huyện đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận khi bàn về Luật ATTP tại phiên họp ngày 19/01. Trước đó, dự thảo Luật ATTP đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, tháng 11/2009 vừa qua.

Theo đó, đa số các ý kiến thống nhất việc giao Bộ Y tế là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong quản lý nhà nước về ATTP. Tuy nhiên, cần làm rõ hơn trách nhiệm của Bộ Y tế và các bộ chuyên ngành khác như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương trong từng công đoạn, lĩnh vực được phân công.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tán thành với quan điểm này vì hiện nay còn quá nhiều Bộ, ngành tham gia việc quản lý nhà nước về ATTP. Tại Nghị định 163/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Vệ sinh ATTP, quản lý Nhà nước lĩnh vực này được giao cho 8 Bộ, còn Nghị định 79/2008/NĐ-CP quy định về hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh ATTP thì phân công cho 5 Bộ khác nhau. Vì thế, nhiều công đoạn của quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn chồng chéo, khi xảy ra vụ việc khó xác định trách nhiệm của các Bộ có liên quan.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng đồng tình với đề xuất của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nên thành lập Ủy ban Quốc gia về ATTP làm cơ quan tham mưu, điều phối hoạt động quản lý nhà nước về ATTP.

Thảo luận về việc thành lập thanh tra chuyên ngành ATTP, các đại biểu thống nhất cần sớm hình thành lực lượng này từ Trung ương tới cấp quận, huyện. Theo đó, thanh tra chuyên ngành thuộc ngành nào sẽ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi quản lý Nhà nước của ngành đó.
“Qua giám sát từ thực tiễn cho thấy, lực lượng thanh tra chuyên ngành về ATTP còn yếu và thiếu, chưa đáp ứng được công tác thanh tra, kiểm tra hiện nay”, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đặng Vũ Minh nhận xét.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho rằng, nên quy định rõ, sản phẩm hàng hóa của ngành nào thì thanh tra ngành đó xử lý. Bộ Y tế có trách nhiệm “hậu kiểm” việc chấp hành các quy chuẩn của ngành y tế về ATTP.

Từ các đề xuất trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã đưa ra ý kiến: “ Sẽ hình thành lực lượng thanh tra chuyên ngành, nhưng được tổ chức theo cấp hành chính địa phương quản lý chứ không như thanh tra chuyên ngành hải quan, thuế vụ hiện nay nhằm gắn chặt với các yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương sau khi được phân cấp mạnh mẽ hơn”.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên, trong thời điểm hiện nay chưa nên thành lập Ủy ban Quốc gia về ATTP, công tác quản lý Nhà nước cần giao cho các Bộ, ngành thực hiện.

Dự kiến dự án Luật này sẽ được thảo luận, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội họp vào tháng 05/2010.