Tọa đàm về ô nhiễm môi trường ở Bến Tre

ThienNhien.Net – Từ ngày 19/09 đến ngày 15/10/2009, Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre đã phối hợp với các địa phương chọn lọc, tổ chức các buổi toạ đàm về tình hình ô nhiễm môi trường.


Mục tiêu của các buổi toạ đàm là nhằm nâng cao nhận thức và chất lượng cuộc sống thông qua việc sửa đổi hành vi của cá nhân, gia đình và cộng đồng khu dân cư. Đồng thời, gắn kết công tác bảo vệ môi trường với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”.

Tại các buổi toạ đàm, chi bộ, trưởng ấp, trưởng ban công tác mặt trận, các đoàn thể đã nói về vai trò chỉ đạo, vận động nhân dân thực hiện việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong thời gian qua cũng như kết quả đạt được.

Qua đó, cho thấy thực trạng môi trường trên địa bàn các ấp hiện nay là xử lý rác thải, nước thải trong chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt hàng ngày và những vướng mắc về giải pháp khắc phục, hạn chế trong thời gian tới. Do vậy, việc cấp thiết hiện nay cần đẩy mạnh công tác giữ gìn vệ sinh môi trường và xử lý chất thải ở từng hộ gia đình.

Đến nay, các buổi tọa đàm đã được thực hiện ở 10 địa phương của Bến Tre.