Bổ sung 160 triệu USD cho Dự án nâng cấp đô thị

ThienNhien.Net – Ngày 06/05, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung 160 triệu USD vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam.

Theo đó, các tiểu Dự án nâng cấp đô thị của 4 tỉnh, thành phố được bổ sung vốn gồm: Nam Định được bổ sung thêm 9,147 triệu USD; Hải Phòng: 10,45 triệu USD; Cần Thơ: 11,6 triệu USD và Thành phố Hồ Chí Minh: 128,8 triệu USD.

Phần vốn đối ứng cho các tiểu dự án sau khi điều chỉnh do Ủy ban Nhân dân các tỉnh và thành phố trên tự bố trí.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên phê duyệt điều chỉnh bổ sung kinh phí cho các tiểu dự án, bảo đảm dự án thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả./.