LHP môi trường toàn quốc lần thứ 3

Ngày 22/12/06, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội điện ảnh Việt Nam đã phát động Liên hoan phim (LHP) môi trường toàn quốc lần thứ 3 với chủ đề chính là Cảnh báo ô nhiễm môi trường.

Các tác phẩm tham gia LHP lần này cần phản ánh các nội dung về tình trạng ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí; môi trường đô thị – khu công nghiệp; môi trường nông thôn – làng nghề; môi trường biển, ven biển; môi trường và sức khoẻ cộng đồng; bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, bảo vệ rừng; các hoạt động bảo vệ môi trường; các tập thể, cá nhân xuất sắc, các điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ môi trường…

Các nội dung trên sẽ được chuyển tải dưới dạng các thể loại phim tài liệu, phim khoa học, phim phóng sự, phim truyện ngắn và chương trình truyền thông về môi trường, kể cả thể loại phim hoạt hình.

Đối tượng tham gia bao gồm tất cả các tổ chức, cá nhân làm việc tại các Đài Phát thanh và Truyền hình trung ương và địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hoá Thông tin, Sở Khoa học và Công nghệ, các Hãng phim trong nước… có phim về đề tài bảo vệ môi trường Việt Nam.

Tất cả các tổ chức, cá nhân đều có thể tham gia từ 1-3 phim và mỗi phim kéo dài không qúa 30 phút. Các phim chưa phát sóng hoặc đã phát sóng trên các Đài Truyền hình trung ương hoặc địa phương từ Liên hoan phim lần thứ nhất trở lại đều được tham gia dự thi.

Ngoài các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích, LHP lần này còn có 1 giải thưởng lớn là ”Việt Nam xanh”, trị giá 20 triệu đồng.

Thời gian đăng ký tham gia bắt đầu từ ngày 22/12/2006 tới hết 15/9/2007, thời hạn cuối cùng nhận phim là 30/9/2007 (tính theo dấu bưu điện đối với những tổ chức, cá nhân ở xa). Địa điểm nhận phim tại Trung tâm nâng cao nhận thức cộng đồng, Cục bảo vệ môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, 67 Nguyễn Du.