WVV tuyển Cán bộ văn hoá và con người

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (WVV) cần tuyển Cán bộ văn hoá và con người, làm việc tại Hà Nội.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 13/7/2022