Tập huấn Luật Tiếp cận thông tin trong lĩnh vực khoáng sản tại Hà Giang

Trong hai ngày 2 và 3/10, tại Hà Giang, Liên minh Khoáng sản, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) phối hợp tổ chức tập huấn về Luật Tiếp cận thông tin và thực thi Luật Tiếp cận thông tin (TCTT) trong lĩnh vực khoáng sản.

Ông Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang cho hay bên cạnh Luật Tiếp cận thông tin, Luật Khoáng sản 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định việc thực hiện công khai các thông tin liên quan đến nguồn thu, phân bổ và sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại cơ sở, tuy nhiên, việc triển khai còn chưa đầy đủ khiến các tổ chức, cá nhân gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các thông tin liên quan. Do đó, lớp tập huấn sẽ đóng góp vào tiến trình phổ biến Luật Tiếp cận thông tin trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đặc biệt là tại các địa bàn thuộc vùng trọng điểm khai khoáng như xã Minh Sơn (huyện Bắc Mê), xã Mậu Duệ (huyện Yên Minh).

Hoạt động khai thác khoáng sản của một doanh nghiệp trên địa bàn xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê: Ảnh: Vietnam+

Tại buổi tập huấn, học viên là đại biểu các xã, thôn tại vùng khai khoáng của tỉnh Hà Giang, đại điện HĐND tỉnh và một số huyện lân cận được tìm hiểu rõ hơn về nội dung của Luật Tiếp cận thông tin theo Hiến pháp 2013 và các cam kết quốc tế của Việt Nam; quy định pháp luật về công khai thông tin trong lĩnh vực khoáng sản (bao gồm danh mục các thông tin, tài liệu phải công khai); đánh giá khả năng thực thi Luật Tiếp cận thông tin trong lĩnh vực khoáng sản…

Bên cạnh đó, các diễn giả, chuyên gia cùng các học viên còn trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật về tiếp cận thông tin, cách thức và quy trình tiếp cận thông tin theo yêu cầu của công dân…

Các đại biểu cũng đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tiếp cận thông tin như: Thông tư hướng dẫn các biện pháp, quy trình kỹ thuật bảo vệ thông tin và các hệ thống quản lý thông tin; Thông tư hướng dẫn về chi phí tiếp cận thông tin… Song song với đó, các cơ quan nhà nước cũng nên sớm ban hành và công bố quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin và giám sát việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin.