Đà Nẵng quyết liệt xử lý ô nhiễm ở âu thuyền Thọ Quang

ThienNhien.Net – Trước tình hình ô nhiễm nghiêm trọng tại âu thuyền Thọ Quang, cảng cá trung tâm của khu vực miền Trung, UBND TP. Đà Nẵng đang gấp rút khiển khai các biện pháp nhằm xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường nơi đây.

Ô nhiễm ở âu thuyền Thọ Quang (Ảnh: Lưu Hương/chinhphu.vn)
Ô nhiễm ở âu thuyền Thọ Quang (Ảnh: Lưu Hương/chinhphu.vn)

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng, nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường nước trong thời gian qua tại khu vực âu thuyền Thọ Quang là do ở khu vực xung quanh có 37 cơ sở sản xuất, chế biến thủy sản, 11 cơ sở đóng, sửa chữa tàu thuyền và 8 cống thải ra biển, trong khi hệ thống xử lí nước thải và thu gom rác thải chưa đáp ứng được yêu cầu.

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai, bảo đảm đến 30/10 không còn tái diễn ô nhiễm môi trường tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, giám sát việc xử lý chất lượng nước thải sau xử lý của Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải tại 8 cửa xả trước khi đổ vào âu thuyền Thọ Quang, xử phạt đối với các doanh nghiệp vi phạm.

Ban Quản lý Khu Công nghiệp tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống đấu nối, thu gom nước mưa, nước thải của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng và yêu cầu các đơn vị làm đúng theo thỏa thuận đấu nối, thiết kế ban đầu đã phê duyệt, nghiêm cấm việc tự ý chỉnh sửa, xây dựng không đúng thiết kế; yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp có trách nhiệm xử lý cục bộ nước thải của đơn vị, bảo đảm xử lý đạt yêu cầu trước khi đưa nước thải về trạm xử lý nước thải tập trung của Khu Công nghiệp.

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải thường xuyên kiểm tra chất lượng nước thải đầu ra tại hố ga của các doanh nghiệp bảo đảm theo yêu cầu về môi trường và xử lý đối với các doanh nghiệp vi phạm. Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên khẩn trương hoàn thành hệ thống thu gom nước thải quanh khu vực Âu thuyền để bàn giao cho Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải quản lý vận hành.

Bên cạnh đó, ngày 22/8, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng đã thành lập Tổ Cộng đồng giám sát và bảo vệ môi trường tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Theo đó, tổ có nhiệm vụ liên kết các thành viên giám sát, phát hiện và ngăn ngừa ô nhiễm tại khu vực âu thuyền, cảng cá Thọ Quang. Thông qua các buổi tập huấn, tọa đàm, tổ sẽ được tiếp cận các kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường, kỹ năng giám sát môi trường và hành vi ô nhiễm, kỹ năng hòa giải xung đột, kỹ năng quản lý chất thải cho các đối tượng chủ tàu…