Hạn hán khiến 50.000ha đất không thể sản xuất

ThienNhien.Net – Tình trạng hạn hán ở các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Quảng Trị… khiến khoảng 50.000ha đất không thể canh tác. Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát cho hay tại buổi họp báo mới đây tại Hà Nội.

Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), năm nay hạn hán khốc liệt, riêng Ninh Thuận và Khánh Hòa khốc liệt nhất trong vòng 40 năm qua. Vụ hè thu, dự kiến Ninh Thuận dừng sản xuất khoảng 10.229ha lúa, chiếm 34%; Khánh Hòa dự kiến dừng sản xuất 10.400ha lúa, chiếm 24%.

Theo ước tính, diện tích gieo cấy lúa đông xuân cả nước đạt 3,112 triệu héc-ta, giảm 4.300ha so với năm 2014, sản lượng lúa ước đạt 20,7 triệu tấn, giảm 153.000 tấn (giảm 0,7% sản lượng so với 2014).

Trước tình hình trên, Bộ NN&PTNT đã đưa ra giải pháp chuyển đổi sản xuất, trồng những loại cây sử dụng ít nước như ngô, đậu đỗ, cỏ. “Nếu trồng lúa, mỗi héc-ta cần 10.000m3 nước, nhưng trồng ngô chỉ cần 3.000m3. Chúng tôi cũng đang phổ biến kỹ thuật tưới tiết kiệm để nâng cao hiệu quả sử dụng nước và năng suất cây trồng”-Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết.