Điều chỉnh Quy hoạch các KCN tỉnh Tuyên Quang

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý giảm diện tích quy hoạch đối với Khu công nghiệp Long Bình An trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 từ 200 ha xuống 170 ha.

Đồng thời bổ sung Khu công nghiệp Sơn Nam với diện tích 150 ha vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, trong đó bao gồm cả 90 ha của Cụm công nghiệp Sơn Nam hiện hữu.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tuyên rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chỉ đạo công tác thành lập, lập quy hoạch chi tiết và xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Nam theo đúng quy định của pháp luật; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp nhằm thu hút mạnh mẽ đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đồng ý chủ trương điều chỉnh ranh giới Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. UBND tỉnh Nghệ An tổ chức xây dựng Đề án điều chỉnh ranh giới Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An bao gồm toàn bộ diện tích khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và trình duyệt theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An nghiên cứu, bổ sung nội dung điều chỉnh ranh giới Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch khác có liên quan.