Bổ sung 2.600 MW vào nguồn điện Quốc gia

ThienNhien.Net – Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) cho biết, trong năm 2015 dự kiến sẽ có thêm gần 2.600 MW được bổ sung vào nguồn điện Quốc gia, đáp ứng thêm nhu cầu về điện phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Theo tính toán của A0, trong tổng số 2.587 MW dự kiến được bổ sung vào nguồn điện quốc gia trong năm 2015, riêng nhiệt điện đóng góp 2.030MW và thủy điện bổ sung 557 MW.

Theo kế hoạch, trong năm 2015 sẽ có thêm 7 tổ máy thuộc các nhà máy nhiệt điện đi vào vận hành. Trong đó, công suất lớn nhất là Nhiệt điện Mông Dương II (tổ máy 2) và Nhiệt điện than Duyên Hải I (tổ máy 1) với công suất 600 MW. Đặc biệt, Nhiệt điện Mông Dương II (tổ máy 2) dự kiến sẽ phát điện ngay trong tháng 1/2015.

Ngoài các nhà máy nhiệt điện, có các nhà máy thủy điện công suất từ 40-84 MW sẽ được hòa lưới điện quốc gia như: Thủy điện Nho Quế 2, thủy điện Nậm Na 3, thủy điện Bắc Mê, tổ máy số1, số 2 của thủy điện Sông Tranh 5 và tổ máy số1, số 2 của thủy điện Đồng Nai.

Bên cạnh đó, thủy điện nhỏ và các nguồn năng lượng tái tạo khác sẽ góp thêm 150 MW vào tổng công suất nguồn.

Trong bối cảnh nhu cầu điện của Việt Nam tiếp tục tăng, việc bổ sung thêm nguồn điện đã thể hiện những nỗ lực lớn của EVN và các nhà đầu tư nguồn điện nhằm đáp ứng tốt nhất việc cấp điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.