Quảng Nam: 65,8 tỷ đồng đầu tư 15 dự án ứng phó biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Ngày 4-12, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phê duyệt điều chỉnh danh mục các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011- 2015, với tổng kinh phí đầu tư phát triển 65,8 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ của Chương trình 58 tỷ đồng, và các huyện, thành phố đối ứng 7,8 tỷ đồng.

Theo đó, giai đoạn 2011-2015 sẽ triển khai đầu tư 15 dự án. Nhiều dự án quan trọng như: Nâng cấp hệ thống đê ngăn mặn kết hợp đường giao thông tránh bão lũ xã Tam Giang; Quy hoạch chi tiết rừng dừa nước Cẩm Thanh nhằm tái tạo, phục hồi, phát triển rừng dừa kết hợp đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái cộng đồng; Nâng cấp, Kè chống sạt lở sông Vu Gia khu vực xã Đại Phong…