Năm 2015, xử lý triệt để 681 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng

ThienNhien.Net – Ngày 18/4, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường (MT) nghiêm trọng đến năm 2020.

Mục tiêu của kế hoạch là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm MT nghiêm trọng trên phạm vi cả nước.

Theo đó, đến năm 2015, hoàn thành việc xử lý triệt để đối với các cơ sở gây ô nhiễm MT nghiêm trọng còn tồn đọng: 16 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, 24 bãi rác, 12 bệnh viện, 10 làng nghề có tên tại Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, 681 cơ sở gây ô nhiễm MT nghiêm trọng còn lại đã được các bộ, ngành và địa phương phê duyệt tiến độ xử lý và 49 cơ sở gây ô nhiễm MT mới được rà soát, thống kê.

Ảnh minh họa: vea.gov.vn
Ảnh minh họa: vea.gov.vn

Dự thảo kế hoạch cũng đã đưa ra các giải pháp thực hiện như: Buộc cơ sở gây ô nhiễm MT nghiêm trọng có trách nhiệm thực hiện biện pháp tạm thời nhằm giảm thiểu ô nhiễm trong thời gian xử lý triệt để, xây dựng kế hoạch xử lý, báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch xử lý triệt để.

Tại Hội thảo, các đại biểu đều thống nhất cần quy trách nhiệm cho Bộ chủ quản và UBND các tỉnh, nên tìm kiếm kinh phí từ nguồn vốn đầu tư và cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp lý để thực hiện Kế hoạch; đồng thời tích cực phối hợp với Bộ TN&MT hoàn thiện bản Dự thảo nhằm triển khai đúng tiến độ mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.