Khai giảng khóa học về công trình xanh đầu tiên dạy bằng tiếng Việt

Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) và các tổ chức đối tác thông báo lịch tổ chức các khóa học giảng dạy bằng tiếng Việt đầu tiên vào tháng 4/2013.

Ngày học:

+ Ngày 17-18 tháng 04, 2013 tại Hà Nội

+ Ngày 22-23 tháng 04, 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh

Học phí: 8.500.000VNĐ/khóa/học viên (4.250.000VNĐ/ngày)

*Giảm học phí đối với hội viên VGBC & đơn vị có số học viên tham gia lớn

Quý vị quan tâm, vui lòng ĐĂNG KÝ trước ngày học!

Để biết thông tin chi tiết về khóa học, vui lòng nhấn vào đây.

Các khóa học đều được giảng dạy bằng tiếng Việt, nếu quý vị có nhu cầu về các khóa tiếng Anh, vui lòng liên hệ với cô Đỗ Ngọc Diệp theo địa chỉ email: education@vgbc.org.vn