Quảng Bình: Dự án Năng lượng nông thôn bước sang giai đoạn II

ThienNhien.Net – Sau gần 4 năm triển khai, Dự án Năng lượng nông thôn ở Quảng Bình đã hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống lưới điện hạ áp cho 30 xã trên địa bàn tỉnh. Ngày 09/04 vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 Dự án Năng lượng nông thôn II (RE II).


Dự án được triển khai từ 2006, với tổng nguồn vốn đầu tư 119.378 triệu đồng. Đến nay, Dự án đã nghiệm thu hoàn thành đóng điện và bàn giao công trình đưa vào sử dụng cho toàn bộ 30 xã thực hiện Dự án. Đây là một Dự án đầu tư mang tính xã hội hóa cao và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Về mặt kinh tế, sau khi đóng điện, chất lượng điện năng luôn ổn định, không có hiện tượng cuối nguồn bị sụt áp lớn như trước đây, tỷ lệ tổn thất điện bình quân hàng năm của 30 xã thực hiện Dự án giai đoạn 1 giảm xuống rõ rệt.

Về mặt xã hội, từ khi công trình đưa vào sử dụng, chất lượng điện năng luôn ổn định, người dân có thể yên tâm đầu tư máy móc chế biến, phát triển sản xuất các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động ở khu vực nông thôn.

Dự án RE II mở rộng có tổng mức đầu tư 153.250 triệu đồng, sẽ tiếp tục cải tạo, đầu tư xây dựng lưới điện áp tại 30 xã khác ở Quảng Bình, với tổng chiều dài đường dây 491,546km, trong đó xây dựng mới 90,138 km, cải tạo nâng cấp 401,408 km và lắp đặt 9.687 công tơ. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2009 đến năm 2012.

Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu Ban quản lý Dự án phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương triển khai thực hiện đầu tư, cải tạo, nâng cấp và mở rộng lưới điện hạ thế cho 30 xã thuộc Dự án RE II mở rộng; tiến hành lập dự án và chọn nhà tư vấn đủ năng lực; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay; quản lý, khai thác tốt đường dây…