Bài 3: Những cuộc kiểm tra “thần tốc” và sự “bất lực” của kiểm lâm

Trước tình tràn buôn bán, tàn sát động vật “sách đỏ” ở các khu chợ miền Tây, nhất là chợ nông sản Thạnh Hóa, phóng viên đã liên hệ cung cấp thông tin, nhưng lực lượng kiểm lâm vẫn “bình chân như vại.” Xót xa trước những hình ảnh “ngục tù,” tàn sát các loài … Continue reading Bài 3: Những cuộc kiểm tra “thần tốc” và sự “bất lực” của kiểm lâm