Hưởng ứng "Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2009"

ThienNhien.Net – Ngày 27/04, tại Nam Định, Trung ương Hội nông dân Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi truờng năm 2009". Tham dự buổi lễ có đại diện nhiều bộ, ban, ngành ở Trung ương, địa phương và hơn 1.000 nông dân tỉnh Nam Định. Đây là hoạt động thiết thực của nông dân Việt Nam nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch – vệ sinh môi truờng và Ngày môi trường thế giới.

Theo ông Nguyễn Duy Lượng, Phó chủ tịch Hội nông dân Việt Nam, để tạo sự chuyển biến trong công tác nước sạch và vệ sinh môi truờng (NS –VSMT), trong tuần lễ NS -VSMT năm nay, các cấp hội nông dân tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thông, làm cho cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ hậu quả của ô nhiễm môi trường, suy thoái cạn kiệt tài nguyên nước; Chủ động phối hợp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giúp hội viên nông dân thay đổi nhận thức chuyển đổi hành vi để sống thân thiện với môi trường; Huy động mọi nguồn lực để xây dựng, tu bổ, sửa chữa các công trình cấp NS-VSMT nông thôn và xây dựng các mô hình chi tổ hội, tổ hợp tác, hợp tác xã thu gom, xử lý rác thải; Phát động phong trào, duy trì nề nếp tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải; tiếp tục duy trì phong trào “sạch từ nhà ra ngõ”,”sạch làng, tốt ruộng, đẹp quê hương”; phấn đấu mỗi gia đình cán bộ hội viên nông dân đều sử dụng nước sạch và có các công trình hợp vệ sinh.

Qua 12 năm phát động, “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” trở thành những ngày hội lớn của toàn dân trong việc tham gia giữ gìn nguồn nước sạch và bảo vệ môi trường. Đến nay, tỷ lệ hộ dân nông thôn Việt Nam được sử dụng nước sạch đạt trên 75%, số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 60%, việc xử lý chất thải trong sinh hoạt, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, làng nghề có nhiều tiến bộ, điều kiện vệ sinh môi trường được cải thiện.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng: hiện dư lượng các chất gây ô nhiễm môi trường gia tăng, chất thải công nghiệp đang dồn về nông thôn, nhất là các khu vực công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi phát triển mạnh trong khi hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh môi trường chưa được trú trọng, chất thải chưa được xử lý triệt để. Bên cạnh đó, tình trạng đốt phá rừng bừa bãi, sự ra tăng dân số, thảm hoạ thiên tai và biến đổi khí hậu… cũng đặt công tác NS-VSMT trước những khó khăn và thách thức mới.

Tuần lễ quốc gia vệ sinh môi trường được triển khai từ ngày 29/04-06/05 và dự kiến các hoạt động sẽ kéo dài đến hết ngày môi trường thế giới 05/06. Ở Nam Định, các cấp hội nông dân cũng tiến hành nhiều hoạt động hưởng ứng tuần lễ: tổ chức cho 100% hội viên nông dân cam kết tham gia giữ gìn các công trình NS -VSMT, sử dụng nguồn nước sạch, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; vận động mỗi gia đình hội viên trồng, nhận chăm sóc từ 1-2 cây xanh; tham gia “ngày chủ nhật xanh”, vệ sinh đường làng, ngõ xóm… Được biết, trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện có gần 80% dân số được sử dụng nước sạch, hơn 60% hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh./.