Home » ThienNhien.Net Wiki

Chính sách giao khoán bảo vệ rừng: Hiệu quả không như kỳ vọng

ThienNhien.Net – Nhằm tạo động lực kinh tế khuyến khích người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số sống dựa vào rừng, từ những năm 1990, Việt Nam đã ban hành một số chính sách liên…

Chính sách phát triển rừng trồng gỗ lớn: Thách thức và khuyến nghị

ThienNhien.Net – Từ năm 2008, Nhà nước đã có chính sách khuyến khích người dân trồng rừng sản xuất gỗ lớn theo Quyết định 147/2007/QĐ-TTg nhằm tăng thu nhập cho người làm nghề rừng, đặc biệt là bà con đồng bào miền núi, đồng thời góp phần bảo vệ môi…

“Bảo hộ quyền” để thu hút đầu tư tư nhân vào lâm nghiệp

ThienNhien.Net – Dự thảo Luật BVPTR sửa đổi đã có những thay đổi đáng chú ý, đặc biệt là về thu hút đầu tư tư nhân vào rừng và lâm nghiệp. Tuy nhiên, để thu hút đầu tư tư nhân vào hai lĩnh vực đặc biệt quan trọng này, điều cần…

Rừng Việt Nam sẽ có chủ thực sự? – Cải cách cần thiết về sở hữu và hưởng lợi đối với rừng tự nhiên

Rừng Việt Nam sẽ có chủ thực sự? – Cải cách cần thiết về sở hữu và hưởng lợi đối với rừng tự nhiên

ThienNhien.Net – Rừng tự nhiên là rừng có sẵn trong tự nhiên hoặc phục hồi bằng tái sinh tự nhiên. Pháp luật Việt Nam quy định rừng tự nhiên là tài sản công, thuộc sở hữu toàn dân, vì thế nguồn tài sản này luôn phải đối mặt với những…

Lý thuyết về diễn biến rừng và một số suy nghĩ về phát triển lâm nghiệp Việt Nam

Lý thuyết về diễn biến rừng và một số suy nghĩ về phát triển lâm nghiệp Việt Nam

ThienNhien.Net – Lý thuyết về Diễn biến rừng (Forest transition) phản ánh quy luật về sự thay đổi diện tích rừng của một quốc gia, từ trạng thái tỷ lệ mất rừng cao, chuyển sang trồng và tái sinh rừng; từ đó, mở rộng độ che phủ rừng và tiến…

Quản lý rủi ro môi trường liên quan đến hóa chất

Quản lý rủi ro môi trường liên quan đến hóa chất

ThienNhien.Net – Hóa chất cần thiết cho sự tồn tại, phát triển của bất cứ xã hội nào, với xã hội càng phát triển, vai trò của hóa chất càng quan trọng và phức tạp. Song hành với nó, rủi ro tiềm ẩn từ việc tồn tại, sản xuất và sử…

Vai trò tham gia của người dân vào giám sát môi trường

Vai trò tham gia của người dân vào giám sát môi trường

BVMT ở Việt Nam được coi là sự nghiệp của toàn dân. Tuy nhiên, trên thực tế việc tham gia trực tiếp của người dân vào sự nghiệp BVMT chưa được tạo điều kiện rộng rãi. Trong bối cảnh kết quả BVMT vẫn chưa thực sự khả quan, tình trạng…

Xây dựng bộ chỉ số và đánh giá nỗ lực bảo vệ môi trường các địa phương

Xây dựng bộ chỉ số và đánh giá nỗ lực bảo vệ môi trường các địa phương

ThienNhien.Net – Sau 30 năm đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, song môi trường tiếp tục bị ô nhiễm, suy thoái. Các nguồn thải đang tiếp tục gia tăng, việc khai thác tài nguyên thiếu hiệu…

Bài học về ứng phó với sự cố môi trường thực tế Việt Nam

Bài học về ứng phó với sự cố môi trường thực tế Việt Nam

Sự cố môi trường được quy định tại Luật BVMT 2014 (Điều 3, khoản 10) là “sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng”. Mục 3, Chương X…

ĐMC và ĐTM trong phòng ngừa, quản lý rủi ro môi trường

ĐMC và ĐTM trong phòng ngừa, quản lý rủi ro môi trường

ThienNhien.Net – Các hoạt động phát triển đều tiềm ẩn rủi ro về môi trường ở mức độ khác nhau. Tùy theo công nghệ sản xuất và năng lực kiểm soát, các rủi ro này có thể xảy ra hoặc không xảy ra khi triển khai hoạt động. Một số…