Home » ThienNhien.Net Wiki

Sản lượng đánh bắt cá suy giảm đe dọa sức khỏe con người

Sản lượng đánh bắt cá suy giảm đe dọa sức khỏe con người

ThienNhien.Net – Sản lượng đánh bắt cá biển giảm sút đang làm gia tăng tình trạng thiếu dinh dưỡng ở nhiều quốc gia đang phát triển. Kết luận này được ông Christopher Golden, chuyên gia Khoa Sức khỏe Môi trường, Đại học Havard và các cộng sự đưa ra trong một…

Siêu đập lớn – siêu thiệt hại?

Siêu đập lớn – siêu thiệt hại?

ThienNhien.Net – Chiếm dụng nguồn nước (water grabbing) là tình trạng các tổ chức công hoặc tư thâu tóm, kiểm soát hoặc tái phân bổ nguồn nước vì mục đích lợi nhuận hoặc quyền lực, trong khi các cộng đồng dân cư và hệ sinh thái trong khu vực phải chịu…

Hiểu và đi trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư

ThienNhien.Net – Thời gian qua câu chuyện “công nghiệp 4.0” hay “cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, viết tắt là CMCN4, được nói nhiều ở nước ta, thậm chí nghe thấy ở ta còn nhiều hơn ở các nước phát triển. Nhưng dường như mới có các bài viết…

Tài chính bền vững cho bảo tồn rừng tự nhiên: Bài toán chưa có lời giải

ThienNhien.Net – Việt Nam và các quốc gia trên thế giới đều đánh giá rất cao vai trò trước mắt cũng như lâu dài của hệ sinh thái rừng tự nhiên trong chiến lược phát triển bền vững của quốc gia, tuy nhiên, nguồn ngân sách dành cho hoạt động…

Sắp xếp, đổi mới công ty nông lâm nghiệp: Thiếu vắng vai trò giám sát của các tổ chức xã hội và cộng đồng

ThienNhien.Net – Tính đến ngày 31/12/2015, Việt Nam có 14.061.856 ha rừng, được quản lý bởi 8 nhóm đối tượng, trong đó nhóm công ty nông lâm nghiệp nhà nước quản lý 1.454.361 ha, chiếm 10,34% tổng diện tích[1]. So với năm 2014, diện tích rừng do nhóm này quản…

Quản lý rừng cộng đồng thôn bản: Một số bất cập và đề xuất điều chỉnh

ThienNhien.Net – Thôn bản hay cộng đồng dân cư thôn là đơn vị xã hội tự quản có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt là những khu rừng cộng đồng. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thực hiện Luật BVPTR năm…

Những khuyến nghị về chính sách đồng quản lý trong rừng đặc dụng

ThienNhien.Net – Đồng quản lý được xem là một giải pháp hữu hiệu trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng ở Việt Nam. Sau hơn một thập kỷ manh nha và thực hành thí điểm, các mô hình đồng quản lý trong rừng đặc dụng…

Cách thay đổi căn bản trong chính sách lâm nghiệp Việt Nam dưới thời kỳ Đổi mới

ThienNhien.Net – Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thiết lập một nền lâm nghiệp nhà nước theo hướng xã hội chủ nghĩa tại miền Bắc Việt Nam. Mô hình này tiếp tục được thực hiện trên phạm vi cả…

Chính sách giao khoán bảo vệ rừng: Hiệu quả không như kỳ vọng

ThienNhien.Net – Nhằm tạo động lực kinh tế khuyến khích người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số sống dựa vào rừng, từ những năm 1990, Việt Nam đã ban hành một số chính sách liên…

Chính sách phát triển rừng trồng gỗ lớn: Thách thức và khuyến nghị

ThienNhien.Net – Từ năm 2008, Nhà nước đã có chính sách khuyến khích người dân trồng rừng sản xuất gỗ lớn theo Quyết định 147/2007/QĐ-TTg nhằm tăng thu nhập cho người làm nghề rừng, đặc biệt là bà con đồng bào miền núi, đồng thời góp phần bảo vệ môi…